VMAP

Denumire produs:Baza de date geospaţiale VMAP nivel 1

Detalii tehnice

Sistemul de coordonate în care s-au realizat: Geografice, WGS84

Proiecție: coordonate geografice
Organizarea bazei de date, pe straturi şi pe atribute ale straturilor: conform specificaţiilor de produs VMAP Nivel 1.
Referinţă: US MIL-PRF-89033 - Vector Map (VMap) Level 1
Format: ESRI Geodatabase
Dimensiune fișier: 643 MB


Descriere / Scurt istoric

Lucrarea a fost începută în anul 2007 şi a parcurs urnătoarele etape:

  • Scanarea şi georeferenţierea hărţilor pentru operaţii întrunite JOG AIR la scara 1: 250000, ediţia a IV-a;
  • Generarea bazelor de date geospaţiale conform schemei VMAP nivel 1, format ESRI geodatabase;
  • Culegerea informaţiilor geografice în format de bază de date geografică, conform standardele NATO în vigoare. Etapa de culegere a bazei de date geografice a fost încheiată în anul 2008;
  • În anul 2010 a început procesul de actualizare a bazelor de date, de pe înregistrări fotogrammetrice aeriene.

Datele sunt organizate în 130 de straturi şi sunt grupate în 9 categorii tematice: Boundaries(Limite administrative), Elevation (Elemente de altimetrie), Hydrography (Hidrografie), Industry (Industrie), Physiography (Elemente de relief), Population (Populaţie), Transportation (Transporturi), Utilities (Utilităţi), Vegetation (Vegetaţie).

Conţinut straturi

Nr. Cod categorie Nume strat Decriere Tip element
1. AA010 extracta Mină/carieră subterană sau de suprafaţă
O excavaţie în pământ făcută cu scopul de extragere şi/sau exploatare a resurselor naturale.
Areal
2. AA010 extractp Mină/carieră subterană sau de suprafaţă
O excavaţie în pământ făcută cu scopul de extragere şi/sau exploatare a resurselor naturale.
Punctual
3. AA040 rigwellp Structură verticală de forare, ridicare
Este o structură destinată operaţiunilor de forare sau ridicare în domeniul extracţiei şi/sau exploatării resurselor naturale.
Punctual
4. AA050 wellsprp Sondă pt. petrol sau gaze
O excavaţie forată sau săpată în sol folosită pentru extracţia petrolului sau a gazelor naturale.
Punctual