Prețuri produse AIGA

I. Informaţii geografice analogice
Nr. crt. Denumire informaţii geografice analogice U.M. Preţ (lei)
1 Harta Politică a Lumii la scara 1:18.000.000 Set 4 planşe 125,95
2 Harta Lumii (fizico-geografică şi administrativă) la scara 1:10.000.000 Set 12 planşe 220,00
3 Harta Europei (fizico-geografică şi administrativă) la scara 1:5.000.000 Set 2 planşe 56,65
4 Harta Orientului Apropiat şi Mijlociu cu zonele limitrofe la scara 1:5.000.000 Planşa 176,00
5 Harta Orientului Apropiat şi Mijlociu la scara 1:3.650.000 Set 4 planşe 110,00
6 Harta rutieră a României cu informaţii turistice la scara 1:850.000 Buc. 31,90
7 Harta României (fizico-geografică şi administrativă) la scara 1:500.000 Set 4 planşe 88,00
8 Hărţi de învăţământ Buc. 8,80
9 Planul Municipiului Bucureşti la scara 1:15.000 Set 4 planşe 68,20
10 Planul Municipiului Bucureşti la scara 1:15.000 zona centrală Buc. 11,00
11 Planul oraşului Buzău cu împrejurimi la scara 1:15.000 Buc. 16,50
12 Planul oraşului Sinaia cu împrejurimi la scara 1:15.000 Buc. 16,50
13 Anexe planuri topografice ale oraşelor la scara 1:10.000 Planşă 7,70
14 Fotograme aeriene la diverse scări realizate în perioada 1952-2009 - copie digitală* Buc. 24,20
15 Coordonate/valori compensate rezultate în urma măsurătorilor efectuate în reţelele naţionale astronomo-geodezice, geodezice, gravimetrice, GPS, de magnetism şi de nivelment Punct 13,20
16 Descrieri topografice ale punctelor din reţelele naţionale astronomo-geodezice, geodezice, gravimetrice, GPS şi de nivelment Punct 16,50
17 Informaţii geografice vechi (hărţi, planuri, originale de teren pe suport rigid, schiţe) în format mai mic de 50x50cm Buc. 13,20
18 Informaţii geografice vechi (hărţi, planuri, originale de teren pe suport rigid, schiţe) în format mai mare de 50x50cm Buc. 17,60

* momentan indisponibile


II. Informaţii geografice digitale
Nr. crt. Denumire informaţii geografice digitale U.M. Preţ (lei)
1 Harta topografică militară la scara 1:25.000, raster, georeferenţiată în coordonate UTM, format GeoTiff Buc. 29,21
2 Harta topografică militară la scara 1:25.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 22,00
3 Harta topografică militară la scara 1:50.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 23,10
4 Harta topografică generală la scara 1:50.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 22,00
5 Harta topografică militară la scara 1:100.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 24,20
6 Harta topografică generală la scara 1:100.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 23,10
7 Harta topografică militară la scara 1:200.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 26,40
8 Harta topografică generală la scara 1:200.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 25,30
9 Harta topografică militară la scara 1:500.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 63,80
10 Harta topografică generală la scara 1:500.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 62,70
11 Harta topografică militară la scara 1:1 000.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 70,40
12 Harta topografică generală la scara 1:1 000.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 69,30
13 Harta pentru Operaţii Întrunite JOG seria Air la scara 1:250.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Buc. 43,52
14 Modelul Digital Altimetric al Terenului DTED nivel 1 - România Buc. 150.009,20
15 Modelul Digital Altimetric al Terenului DTED nivel 2 - România
Buc. 696.100,90
1 Km2 2,93
16 Harta vectorială a României la scara 1:500.000 Buc. 54.270,70
17 Harta căilor de comunicaţii la scara 1:350.000, raster, georeferenţiată, format GeoTiff Set 9 planșe 720,50
18 Planuri topografice ale oraşelor la scara 1:10.000 Planșă 68,20
19 Planuri topografice ale oraşelor la scara 1:5.000 Planșă 68,20
20 Harta vectorială VMAP nivel 0 - România Buc. 26.313,40
21 Harta vectorială VMAP nivel 1 - România Buc. 409.242,88
Harta vectorială VMAP nivel 1 - element de tip punctual Element 2,59
Harta vectorială VMAP nivel 1 - element de tip liniar/10km Element 2,59
22 Harta vectorială VMAP nivel 2 - România
Buc. 693.550,00
1 Km2 2,92
23 Ortofotoplan la rezoluţie de 50 cm cu benzile spectrale R,G,B - România 1 Km2 15,40
24 Ortofotoplan la rezoluţie de 50 cm cu benzile spectrale NIR,G,B - România 1 Km2 15,40