Granița României

Denumire produs:Granița României

Detalii tehnice

Sistemul de coordonate în care s-au realizat: Sistemul de coordonate 1942

Proiecție: Proiecţia stereografică 1970
Format: shapefile
Dimensiune fișier: 311 KB


Mod de obținere / Scurt istoric

Fișierul conține conturul României obținut pe baza urmpătoarelor documente:

  1. Pentru Bulgaria: documentele „Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940” astfel: pentru sectorul de uscat din Registrul de bornare al Tratatului de la Craiova, iar pentru sectorul pe Dunăre prin digitizare de pe hărțile la scara 1: 60.000 și planuri topografice la scara 1: 10.000. Precizia coordonatelor punctelor digitizate pe fluviul Dunărea în zona frontierei româno-bulgare este estimată la aproximativ 10m;
  2. Pentru Serbia: documentele Tratatului de la Sėvres din 10 august 1920 precum şi dintr-o serie de protocoale încheiate pe parcursul execuţiei lucrărilor hidroameliorative din zona Porțile de Fier;
  3. Pentru Ungaria: pentru sectoarele de apă, conform procesului verbal al împuterniciților de frontieră „Linia de frontieră stabilită în baza controlului efectuat în comun la frontiera de stat româno-ungară în anul 2006 pe cursul neregularizat al râului Mureș și în anul 2007 pe râurile Crișul Negru și Tur, în secțiunile de frontieră A, D și L” semnat în 13 otombrie 2010 la Borș, iar pentru celelalte secțiuni conform documentelor bilaterale semnate în urma tratatelor de pace de la Trianon (4 iunie 1920) și Paris (10 februarie 1947);
  4. Pentru Ucraina: conform proceselor verbale semnate în cadrul Comisiei Mixte de frontieră româno-ucrainene în perioada 2010-2013 (documente neratificate la nivel guvernamental) cu excepția sectoarelor semnelor de frontieră 661-666 (râul Suceava) și 1408-1411 (insula Maican pe Dunăre), sectoare neagreate încă la nivelul Comisiei Mixte, unde s-a cules linia de frontieră prin digitizare de pe harta topografică militară la scara 1: 25.000 (întocmită în anii 1985 – pentru sectorul râului Suceava și 1980 – pentru sectorul insulei Maican);
  5. Pentru Republica Moldova: conform „Tratatului între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, privind regimul frontierei de stat româno-sovietică, colaborare şi asistență mutuală în problemele de frontieră” semnat la Bucureşti, la 27 februarie 1961, precum și redeterminărilor din 1973 și 1975. Pentru reprezentarea cu mai multă fidelitate a conturului frontierei de stat pe râul Prut, s-au digitizat puncte intermediare de pe planurile topografice la scara 1:10000 şi 1:5000. Precizia relativă de determinare a coordonatelor punctelor de frontieră este de 2 m pe tot segmentul;
  6. Pentru sectorul Marea Neagră: prin digitizare de pe imagini aeriene și satelitare din perioada 2003-2006.

Set date

Descărcare Granița României [shp]
Descărcare Granița României [pdf]