Imagini aeriene ortorectificate

Denumire produs: Imagini aeriene ortorectificate cu rezoluţia de 50cm ediția I (2010-2013) - format MrSID

Detalii tehnice

Sistem de coordonate: Sistemul de coordonate 1942

Proiecție: Proiecţia stereografică 1970

2453
Număr de secțiuni
8
Adâncimea de culoare a unei benzi (biți)
57.2
Dimensiune fișier (MB)
Benzi spectrale: RGB

Format: MrSid

Dimensiuni aproximative la teren corespunzătoare unei secțiuni: 10 x 10 km

Precizie planimetrică: sub 1 m

Descriere/ Mod de obținere / Scurt istoric

Produsul a fost realizat între anii 2010-2013 prin aerofotografiere folosind sistemul aerofotogrammetric digital Leica ADS80 montat pe un avion de tip Antonov 30.

Etapele de obţinere au fost următoarele:

 1. configurarea blocurilor aerofotogrametrice în funcţie de formele de relief ale ţării noastre;
 2. proiectarea zborului aerofotogrammetric cu aplicaţia Flight Planning & Evaluation Software (FPES) versiunea 10.1.0.5 şi definitivarea formei blocurilor aerofotogrametrice;
 3. proiectarea dispunerii punctelor de reper (de control şi de verificare);
 4. măsurarea punctelor de reper prin metoda statică folosind receptoare GPS geodezice timp de 45 de minute şi prelucrarea observaţiilor în vederea obţinerii coordonatelor acestor puncte;
 5. realizarea descrierilor topografice ale punctelor de reper care conţin coordonatele punctului măsurat, imaginea pe ortofotoplan, o fotografie la teren, o schiţă realizată la teren precum şi o scurtă descriere;
 6. descărcarea datelor obţinute după procesul de aerofotografiere folosind modulul ADS 80 Downloader al aplicaţiei XPro versiunea 5.0.1;
 7. prelucrarea datelor înregistrate de receptorul GPS aeropurtat şi de unitatea inerţială de măsurare (IMU) cu aplicaţia IPAS TC versiunea 3.0.1 folosind date de la staţiile GPS permanente pentru determinarea traiectoriei precise a aeronavei în timpul zborului;
 8. generarea imaginilor în format L0 cu modulul Data Preparation al aplicaţiei XPro versiunea 5.0.1 folosind soluţiile IPAS;
 9. realizarea profilelor radiometrice cu modulul QC Viewer al aplicaţiei XPro versiunea 5.0.1 separat pentru combinațiile de benzi spectrale RGB şi CIR;
 10. pregătirea blocurilor pentru aerotriangulaţie folosind modulul Block Preparation al aplicaţiei XPro, versiunea 5.0.1. În cadrul unui bloc s-au inclus:
  • aerofotografiate;
  • modelul numeric al terenului pentru zona respectivă (rezoluţie 5 m);
  • lista punctelor de reper (control şi verificare).
 11. realizarea aerotriangulaţiei s-a efectuat cu modulul Triangulation al aplicaţiei XPro versiunea 5.0.1;
 12. generarea imaginilor în format L2 (imagini ortorectificate) s-a efectuat cu modulul Rectifier al aplicaţiei XPro versiunea 5.0.1, folosind:
  • profilele radiometrice realizate anterior;
  • rezultatele triangulaţiei;
  • modelul numeric al terenului cu rezoluţia de 5 m.
 13. mozaicarea benzilor ortorectificate s-a realizat cu aplicaţia Orthovista versiunea 4.5.3;
 14. conversia secţiunilor de imagini ortorectificate în diverse formate;
 15. controlul tehnic de calitate.

Index

Descărcare Index Imagini Aeriene Ortorectificate S40 Stereo70 [pdf]
Descărcare Index Imagini Aeriene Ortorectificate S40 Stereo70 [shp]